Chụp ảnh Thời Trang - Nghệ thuật
Giá chỉ: 3.000.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
  • 10 file ảnh chỉnh sửa đặc biệt
  • 1 gói áp dụng cho 1 người
  • Trả file ảnh chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp hạ size 1080px (120 – 200 files )
  • Có thể chụp kèm sản phẩm mà mình đang kinh doanh
  • Miễn phí trang điểm và làm tóc 1 người
  • Miễn phí 2 trang phục và đạo cụ theo các phong cách
  • Được tư vấn về Concept theo sở thích khi đăng ký