Chụp phóng sự ngày cưới hỏi GÓI 02 - 7.900.000đ
Giá chỉ: 7.900.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
 • Trả 01 Album (25*25) 20trang hoặc (25*30) 30 trang (in truyền thống hoặc tạp chí thiết kế đặc biệt)
 •  Trả toàn bộ file gốc (từ 400 – 600 file)
 • Số file chụp từ 400-600 file
 • Thời gian chụp từ 3-5 h
 • Miễn phí xây dựng ý tưởng chụp theo nhu cầu (làm việc trước)
 • Chụp ngày ăn hỏi
 • Chụp ngày cưới
 •  01 thợ chụp 2 ngày cưới + hỏi
 •  01 phụ ý tưởng 2 ngày cưới + hỏi
 •  Phát sinh thêm 1 thợ : 1.200.000Đ
 •  Phát sinh 1h chụp : 150.000Đ Phát sinh 1h chụp : 150.000Đ, không quá 02 tiếng. Phát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp với mức phí hỗ trợ : 2.000.000Đ
 •  Đi ngoại tỉnh xa phụ thu : 300.000 – 1.000.000Đ/buổi/thợ