Gói chụp sự kiện hội nghị, sinh nhật - 1.600.000đ
Giá chỉ: 1.600.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
  • A. GÓI CHỤP SINH NHẬT : 1.6000.000Đ
  • Chụp 3 – 4h/buổi
  •  In trả 50 kiểu ảnh (13x 18) phủ uv
  • B.GÓI CHỤP SỰ KIỆN HỘI NGHỊ : 2.200.000Đ
  •  Chụp 3 – 4h/buổi
  •  In trả 100 kiểu ảnh (13x 18) phủ uv
  • • Phát sinh 1h chụp : 150.000Đ
  • • Phát sinh thêm 1 thợ : 1.000.000Đ
  • • Phát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp :1.000.000Đ