Quay - Chụp phóng sự hoàn hảo - 10.800.000đ
Giá gốc: 12.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 10.800.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
 • - 01 Album (30x 30) - 40 trang – in chất liệu truyền thống hoặc chất liệu tạp chí photobook
 •  In trả 100 ảnh (13x 18) phủ uv
 •  Trả toàn bộ file gốc (từ 400 – 600 file)
 •  Thời gian chụp : 3- 5h/buổi chụp
 •  Miễn phí xây dựng ý tưởng theo nhu cầu (làm việc trước)
 •  01 bộ khung ảnh trang trí đặc biệt Handmade lưu khoảnh khắc đẹp
 •  02 thợ chụp 2 ngày cưới + hỏi
 •  01 phụ ý tưởng 2 ngày cưới + hỏi
 •  Phát sinh thêm 1 thợ : 1.200.000Đ
 •  Phát sinh 1h chụp : 150.000Đ Phát sinh 1h chụp : 150.000Đ, không quá 02 tiếng. Phát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp với mức phí hỗ trợ : 2.000.000Đ
 •  Đi ngoại tỉnh xa phụ thu : 300.000 – 1.000.000Đ/buổi/thợ