Quay phóng sự thông thường
Giá gốc: 7.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 6.000.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
  • Áp dụng 2 buổi (Cưới và Ăn hỏi)
  • 1 thợ nhà trai
  • 1 thợ nhà gái
  • Hỗ trợ dựng cùng ảnh Album cưới
  • Thêm 30 phút quay hậu kỳ
  • Hỗ trợ biên kịch lên kịch bản quay