QUAY PHIM NGÀY CƯỚI + HỎI (truyền thống)
Giá gốc: 3.200.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.200.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
  • Quay ngày ăn hỏi 2.200.000Đ
  • Quay ngày cưới 2.500.000Đ
  • 1 Thợ quay, áp dụng 1 buổi
  • Dựng trả 2 DVD full HD (30p)
  • Linh hoạt quay 3 – 4h/ 1 buổi
  • Khách ngoại tỉnh (Nhà trai, nhà gái) phụ thu từ : 300 – 1.000.000Đ/buổi, tùy km
  • Phát sinh 1h chụp : 150.000, không quá 2h
  • Phát sinh 3h coi như tính 1 ca với mức phí hỗ trợ : 1.000.000Đ