Quay Sự Kiện - Gói lẻ 01
Giá chỉ: 2.000.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
 • Sự kiện sinh nhật
 • Sự kiện hiếu hỷ
 • Sự kiện khai trương, khánh thành
 • Sự kiện hội nghị, hội thảo
 • Thời gian : 3 – 4h/buổi
 • 1 thợ quay
 • Dựng trả 1 DVD nét đẹp
 • Lưu giữ nghi lễ truyền thống
Ghi chú
 • Thêm 1 thợ : 1.200.000/buổi
 • Thêm 1h |: 150.000Đ/giờ (không quá 2h)
 • Thêm từ 3h trở ra, được tính 1 ca phát sinh : 1.000.000Đ