Quay Sự Kiện - Gói lẻ 01
Giá chỉ: 2.000.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
  • Áp dụng 1 buổi
  • 1 thợ quay
  • 2 DVD dựng đĩa 2 chiếc
  • Linh hoạt quay liên tục 3 – 4h / 1 buổi
  • Lưu giữ nghi lễ truyền thống