Quay Sự Kiện - Gói lẻ 02
Giá chỉ: 3.500.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
  • Áp dụng 1 buổi
  • 1 thợ nhà trai
  • 1 thợ nhà gái
  • 2 DVD dựng đĩa
  • Thêm 30' quay hậu kỳ trước khi tổ chức tại 2 nhà (khâu chuẩn bị)