BÁO GIÁ QUAY CHỤP SỰ KIỆN VÀ PHÓNG SỰ CHUYÊN NGHIỆP

(*) CHỤP SỰ KIỆN

I/ GÓI CHỤP ẢNH NGÀY CƯỚI, HỎI TRUYỀN THỐNG

NỘI THÀNH HÀ NỘI

(Khoảng cách từ cửa hàng – nhà khách hàng không quá 15 km)

Loại Giá
Chụp ngày ăn hỏi 2.000.000
Chụp ngày cưới 2.200.000
Nội dung gói:
 • -1 Thợ chụp, áp dụng 1 buổi
 • -Trả 60 ảnh (13x 18) phủ uv
 • -Linh hoạt chụp 3 – 4 tiếng liên tục trong 1 buổi chụp

- Khách ngoại tỉnh phụ thu từ 300 – 1.000.000Đ/thợ/buổi tùy km

- Chụp nghi lễ truyền thống phát sinh giờ phụ trội không quá 02 tiếng phụ thu 150.000 đ/h.

- Phát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp với mức phí hỗ trợ:1.000.000Đ

II/ CHỤP NGÀY CƯỚI + HỎI PHÓNG SỰ

NỘI THÀNH HÀ NỘI

(Khoảng cách từ cửa hàng – nhà khách hàng không quá 15 km)

II.A.GÓI 1: 5.500.000 Đ

Nội dung gói :

 • v01 Album (30x 30) - 30 trang (thiết kế đặc biệt)
 • vTrả toàn bộ file gốc (từ 400 – 600 file)
 • vThời gian chụp : 3- 5h/buổi chụp

Khuyến mại :

 • vMiễn phí xây dựng ý tưởng theo nhu cầu (làm việc trước)

EKIP phục vụ :

 • ü01 thợ chụp 2 ngày cưới + hỏi

Lưu ý : nếu khách hàng có nhu cầu thêm :

 • ØPhát sinh thêm 1 thợ : 1.200.000Đ

Phát sinh 1h chụp: 150.000Đ, không quá 02 tiếng.

Phát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp với mức phí hỗ trợ:1.000.000Đ

II.B. GÓI 2: 7.900.000Đ

Nội dung gói :

 • v2 ALBUM :
 • - 01 Album (30x 30) - 30 trang
 • - 01 Album (25x 25) – 30 trang (cùng thiết kế )
 • vTrả toàn bộ file gốc (từ 400 – 600 file)
 • vThời gian chụp : 3- 5h/buổi chụp

Khuyến mại :

 • vMiễn phí xây dựng ý tưởng theo nhu cầu (làm việc trước)

EKIP phục vụ :

 • ü01 thợ chụp 2 ngày cưới + hỏi
 • ü01 phụ ý tưởng 2 ngày cưới + hỏi

Lưu ý : nếu khách hàng có nhu cầu thêm :

 • ØPhát sinh thêm 1 thợ : 1.200.000Đ
 • ØPhát sinh 1h chụp : 150.000Đ Phát sinh 1h chụp : 150.000Đ, không quá 02 tiếng. Phát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp với mức phí hỗ trợ : 2.000.000Đ
 • ØĐi ngoại tỉnh xa phụ thu : 300.000 – 1.000.000Đ/buổi/thợ

III. GÓI HOÀN HẢO: 10.800.000Đ

Nội dung gói :

 • -01 Album (30x 30) - 40 trang – in chất liệu truyền thống hoặc chất liệu tạp chí photobook
 • vIn trả 100 ảnh (13x 18) phủ uv
 • vTrả toàn bộ file gốc (từ 400 – 600 file)
 • vThời gian chụp : 3- 5h/buổi chụp

Khuyến mại :

 • vMiễn phí xây dựng ý tưởng theo nhu cầu (làm việc trước)
 • v01 bộ khung ảnh trang trí đặc biệt Handmade lưu khoảnh khắc đẹp

EKIP phục vụ :

 • ü02 thợ chụp 2 ngày cưới + hỏi
 • ü01 phụ ý tưởng 2 ngày cưới + hỏi

Lưu ý : nếu khách hàng có nhu cầu thêm :

 • ØPhát sinh thêm 1 thợ : 1.200.000Đ
 • ØPhát sinh 1h chụp : 150.000Đ Phát sinh 1h chụp : 150.000Đ, không quá 02 tiếng. Phát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp với mức phí hỗ trợ : 2.000.000Đ
 • ØĐi ngoại tỉnh xa phụ thu : 300.000 – 1.000.000Đ/buổi/thợ

GÓI CHỤP SỰ KIỆN HỘI NGHỊ, SINH NHẬT

IV.A. GÓI CHỤP SINH NHẬT : 1.6000.000Đ

 • ØChụp 2 – 3h/buổi
 • ØIn trả 50 kiểu ảnh (13x 18) phủ uv

IV.B.GÓI CHỤP SỰ KIỆN HỘI NGHỊ : 2.200.000Đ

 • ØChụp 3 – 4h/buổi
 • ØIn trả 100 kiểu ảnh (13x 18) phủ uv

Lưu ý :

 • Phát sinh 1h chụp : 150.000Đ
 • Phát sinh thêm 1 thợ : 1.000.000Đ
 • Phát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp :1.000.000Đ

BÁO GIÁ

QUAY SỰ KIỆN

I/GÓI LẺ QUAY SỰ KIỆN NGÀY CƯỚI + HỎI NỘI THÀNH

(Khoảng cách từ cửa hàng – nhà khách hàng không quá 15 km)

I. GÓI LẺ

Loại Giá
Quay ngày ăn hỏi 2.200.000Đ
Quay ngày cưới 2.500.000Đ

Nội dung gói

 • -1 thợ quay/buổi
 • -Dựng trả 2 DVD
 • -Linh hoạt quay liên tục 3 – 4h / 1 buổi

Lưu ý:

 • ØPhát sinh 1h chụp : 150.000Đ Phát sinh 1h chụp : 150.000Đ, không quá 02 tiếng.
 • ØPhát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp với mức phí hỗ trợ : 1.000.000Đ/buổi/1 thợ
 • ØPhát sinh thêm 1 thợ : 1.000.000Đ

II/GÓI QUAY PHÓNG SỰ NGÀY CƯỚI + HỎI NỘI THÀNH

(Khoảng cách từ cửa hàng – nhà khách hàng không quá 15 km)

1/GÓI 1: 8.000.000Đ–TẶNG 2.000.000Đ – CHỈ CÒN: 6.000.000Đ

Áp dụng 3 buổi (Cưới, hỏi, đãi tiệc)

Nội dung gói :

 • vTrả 2 DVD full HD
 • vThời gian quay : 3- 4h/buổi

Khuyến mại :

 • vMiễn phí xây dựng ý tưởng theo nhu cầu (làm việc trước)
 • vMiễn phí dựng cùng album ảnh cưới
 • vMiễn phí quay hậu trường 30 phút

EKIP phục vụ :

 • ü01 thợ quay
 • Lưu ý : nếu khách hàng có nhu cầu thêm :
 • ØPhát sinh thêm 1 thợ : 1.200.000Đ
 • ØPhát sinh 1h chụp : 150.000Đ, không quá 02 tiếng.
 • ØPhát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp với mức phí hỗ trợ : 1.200.000Đ/1 thợ/1 buổi
 • ØĐi ngoại tỉnh xa phụ thu : 300.000 – 1.000.000Đ/buổi/thợ

2/ GÓI 2 : 11.000.000Đ – TẶNG 2.000.000Đ – CHỈ CÒN : 9.000.000Đ

Áp dụng 3 buổi (Cưới, hỏi, đãi tiệc)

Nội dung gói :

 • vTrả 2 DVD full HD
 • vThời gian quay : 3- 4h/buổi

Khuyến mại :

 • vMiễn phí xây dựng ý tưởng theo nhu cầu (làm việc trước)
 • vMiễn phí dựng cùng album ảnh cưới
 • vMiễn phí quay hậu trường 30 phút

EKIP phục vụ :

 • ü02 thợ quay : 2 ngày cưới + hỏi
 • -1 Thợ nhà trai
 • -1 Thợ nhà gái
 • Lưu ý : nếu khách hàng có nhu cầu thêm
 • ØPhát sinh thêm 1 thợ : 1.200.000Đ
 • ØPhát sinh 1h chụp : 150.000Đ, không quá 02 tiếng. Phát sinh 3h coi như tính thêm 1 ca chụp với mức phí hỗ trợ : 2.000.000Đ/2 thợ
 • ØĐi ngoại tỉnh xa phụ thu : 200.000 – 500.000Đ/buổi/thợ

II/ GÓI QUAY, CHỤP PHÓNG SỰ HOÀN HẢO NGÀY CƯỚI + HỎI

Trọn gói 18.000.000Đ – CHỈ CÒN: 15.000.000Đ

Áp dụng quay, chụp 3 buổi (ăn hỏi + cưới đón dâu + cưới đãi tiệc)

Nội dung gói :

 • vTrả 2 DVD full HD
 • v1 album (25 x 25 ) – 30 trang
 • vThời gian quay : 3- 4h/buổi

Khuyến mại :

 • vMiễn phí xây dựng ý tưởng theo nhu cầu (làm việc trước)
 • vMiễn phí dựng cùng album ảnh cưới
 • vMiễn phí quay hậu trường 30 phút
 • vTặng thêm phí 1 buổi quay tiệc ăn tại nhà hàng, khách sạn

EKIP phục vụ :

 • ü02 thợ quay + 1 thợ chụp : 1 buổi ăn hỏi + 1 buổi đón dâu + 1buổi đãi tiệc
 • Lưu ý : nếu khách hàng có nhu cầu thêm
 • ØĐi ngoại tỉnh xa phụ thu : 200.000 – 500.000Đ/buổi/thợ