Đào Quốc Hưng
Đào Quốc Hưng
Nhiếp ảnh là niềm đam mê cháy bỏng
Nhiếp ảnh là niềm đam mê cháy bỏng, với tôi, một bức ảnh đẹp nó cũng cần được thưởng thức như một món ăn thú vị!