Đếm ngược cùng
nam
Tới ngày trọng đại nhất
Chúng tôi là
Chuyện là thế này
Gửi lời chúc tới chúng tôi
viết lời chúc ở đây!
Thiệp mời

trân trọng kính mời

tới dự bữa cơm thân mật

vào hồi

8 giờ 00

ngày

01/01/1970

tại

địa chỉ

Chọn Style

mặc định