Những ý kiến của khách hàng về dịch vụ của Vivian

ý kiến khách hàng

Cảm nhận thật sự của khách hàng về dịch vụ và sự tận tâm của ảnh viện Vivian

Khách hàng cảm nhận dịch vụ Vivian

Khách hàng tại triển lãm Trống Đồng Palace nói về các sản phẩm và dịch vụ và cung cách phục vụ của Vivian

Khách hàng triển lãm nói về dịch vụ

PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG: NGUYỄN TÀI - NGUYỄN HỒNG

PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG: NGUYỄN TÀI - NGUYỄN HỒNG

Những cảm nhận về dịch vụ của cặp đôi Đăng Khoa & Vân Anh về các dịch vụ mà mình đã trải nghiệm tại Studio Vivian

Đăng Khoa & Vân Anh

Phỏng vấn khách hàng Mạnh Đức & Hải Yến

Mạnh Đức & Hải Yến

Cặp đôi: Thành Trung - Hạnh Lê với các cảm nhận của mình về dịch vụ Vivian

Cặp đôi: Thành Trung - Hạnh Lê

Ý kiến của chú rể: Doãn Việt về dịch vụ Vivian

Ý kiến của chú rể: Doãn Việt

Cẩm nhận của cặp đôi Cô dâu Ngọc Ly và Chú rể Quang Ngọc về dịch vụ Vivian

Cặp đôi: Ngọc - Ly

Ý kiến cô dâu An Diễm My về dịch vụ của Vivian Studio.

Cô Dâu An Diễm My