Chụp ảnh cưới, hỏi truyền thống 2.200.000đ
Giá chỉ: 2.200.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
  • (Khoảng cách từ cửa hàng – nhà khách hàng không quá 15 km)
  • Chụp ngày ăn hỏi 2.000.000Đ
  • Chụp ngày cưới 2.200.000Đ
  • 1 Thợ chụp, áp dụng 1 buổi
  • Trả 60 ảnh (13x 18) uv + album đựng ảnh
  • Linh hoạt chụp 3 – 4 tiếng liên tục trong 1 buổi chụp
Ghi chú
  • - Khách ngoại tỉnh (Nhà trai, nhà gái) phụ thu từ : 300 – 1.000.000Đ/buổi, tùy km
  • Chụp nghi lễ truyền thống phát sinh giờ phụ trội không quá 02 tiếng phụ thu 150.000 đ/h, phát sinh 3h coi như tính 1 ca với mức phí hỗ trợ : 1.000.000Đ